Anglicky psaná literatura

Anglicky dnes píší i autoři, kteří nepocházejí z anglofonních zemí. Do této kategorie tedy řadím ty autory, kteří svoje díla píší anglicky, ať už je to angličtina britská, americká, australská nebo koloniální.